Scholengemeenschap


Vanaf 1 september 2004 vormen 8 vrije basisscholen uit de regio Aalst een nieuwe scholengemeenschap: de basisschool Sint-Vincentius te Aalst, de lagere scholen van het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat en op de Capucijnenlaan te Aalst, de vrije basisschool van Erembodegem, de vrije basisschool ‘de Luchtballon’ te Erembodegem-Terjoden, de basisschool Sint-Vincentius te Gijzegem, de vrije school van Herdersem en de vrije basisschool ‘De Vlieger’ te Hofstade.

De naam Unika is een letterwoord dat staat voor ‘Unie van Katholieke Scholen Aalst’, maar deze naam heeft ook een betekenis. Een unicum is iets unieks, iets enigs en zo zijn alle scholen in ons samenwerkingsverband en natuurlijk ook alle leerlingen in die scholen uniek, m.a.w. in onze scholengemeenschap willen we loyaal samenwerken met respect voor ieders eigenheid.

In onze scholengemeenschap overleggen de directies en schoolbesturen onder andere over het personeelsbeleid, het zorgbeleid en het gebruik van informatica in de scholen.

De coördinerend directeur is de heer Jaques Zaman (directeur van Basisschool Sint-Vincentius Gijzegem) en de heer Paul Yperman is voorzitter van het Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen in de Scholengemeenschap.

De websites van de scholen zijn:

Sint-Jozefscollege Capucienelaan Aalst

http://www.sjcaalst.be

Basisschool Sint-Vincentius Gijzegem

http://www.svi-basisschool-gijzegem.be

Vrije School Herdersem

http://www.vrijeschoolherdersem.be

Basisschool Sint-Vincentius Aalst

http://www.svi-aalst.be

Basisschool Termuren Erembodegem

http://gvb.termuren.com

Basisschool De Vlieger Hofstade

http://www.vbsdevlieger.be

Basisschool De Luchtballon Erembodegem

 http://www.deluchtballon.be  

Sint-Jozefscollege Pontstraat Aalst

http://www.sjcaalst.be