leerlingenraad

Hoe betrek je kinderen bij het schoolbeleid?

Via de leerlingenraad leren kinderen omgaan met inspraak en verantwoordelijkheid.  De leerlingen kunnen hun ideeën,  suggesties en opbouwende kritiek kenbaar maken.

In de raad zetelen van elke klas uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar,
2 leerlingen. Dit zijn telkens een jongen en een meisje. Jaarlijks worden de vertegenwoordigers in de loop van de maand september rechtstreeks verkozen in hun eigen klas.

De leden van de leerlingenraad vertegenwoordigen alle leerlingen van de school. Op de maandelijkse vergaderingen brengen zij diverse punten aan. Enkele verwezenlijkingen: een boom op de speelplaats, spellenkoffers tijdens de middagspeeltijd, de komst van het podium, een kunstwedstrijd, tekeningen in het toilet, drinkkraantjes, extra doelen op de speelplaats, enz.
De verslagen van de maandelijkse vergaderingen worden aan de leden bezorgd door meester Wouter. Op hun beurt brengen deze vertegenwoordigers hun eigen klas op de hoogte van eventuele nieuwtjes.

Lees hieronder alle verslagen:
Leerlingenraad 11 oktober
Leerlingenraad 22 november