Tevredenheidsonderzoek

Beste ouders,

Om goed in te spelen op de dagelijkse kwaliteit en noden van ons onderwijs
doen we beroep op verschillende interne en externe medewerkers zoals onderwijsinspectie, CLB, pedagogisch team, …

Om een volledig beeld te krijgen, is ook uw mening heel belangrijk.
Daarom nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek over de werking van onze school.

De link naar de vragenlijst kan u hier  vinden.

De resultaten en de hieruit volgende actiepunten zullen later dit schooljaar bekend gemaakt worden.

We danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking.